Warszawa: Superwizja w siedzibie Stowarzyszenia „Niebieska Linia”

Warszawa: Superwizja w siedzibie Stowarzyszenia „Niebieska Linia” 18 lutego 2019

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” organizuje bezpłatną superwizję grupową dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Udział w proponowanej superwizji służyć będzie:

  • omówieniu sukcesów i wyłonieniu tzw. dobrych praktyk jako „banku pomysłów” dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • dzieleniu się wątpliwościami i napotykanymi trudnościami oraz wypracowywaniu konstruktywnych rozwiązań dla problemów pojawiających się w trakcie pracy z rodzinami uwikłanymi w przemoc

Superwizja odbędzie się dnia 22.03.2019 w godz. 10.00 do 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Niebieska Linia” przy ul. Jaktorowskiej 4 w Warszawie. Superwizję prowadzić będzie superwizorka z wieloletnim stażem – p. Wanda Paszkiewicz.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10.03.2019. Z jednej placówki na superwizję mogą zgłosić się maksymalnie 2 osoby. W razie zainteresowania projektem należy kontaktować się z koordynatorką p. Janą Lisna-Nożykowską: tel. 503988813, j.lisna@niebieskalinia.org

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112