Webinarium 9 grudnia 2020: Przemoc rówieśnicza ze względu na płeć w szkole

Webinarium 9 grudnia 2020: Przemoc rówieśnicza ze względu na płeć w szkole 7 grudnia 2020

Przemoc ze względu na płeć to każda sytuacja, kiedy traktujemy kogoś gorzej, niesprawiedliwie, krzywdząco ze względu na przynależność do danej płci, lub posiadanie pewnych cech przypisywanych płci. Może się przejawiać we wszystkich znanych formach: jako przemoc werbalna, fizyczna, relacyjna, seksualna czy cyberprzemoc. Jest powszechna na całym świecie, dotyka dzieci, młodzież i dorosłych i ma rozmiary epidemii. Co możemy zrobić, żeby przerwać ten łańcuch dyskryminacji?

W ramach Wielkopolskiej Akcji 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć „Make love not przemoc” zapraszamy na webinar pt. Przemoc rówieśnicza ze względu na płeć w szkole.

9 grudnia (środa) o godz. 18:00 z dr. hab. Iwoną Chmurą-Rutkowską, socjolożką i pedagożką z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawia Marta Mazurek, pełnomocniczka Marszałka Województwa Wielkopolskiego ds. równego traktowania.

Zapraszamy rodziców oraz wszystkie osoby zainteresowane, zwłaszcza pracujące z młodzieżą w sferze edukacji, pracy socjalnej, ochrony zdrowia czy przeciwdziałania przemocy. Spotykamy się na naszym FB,  w wydarzeniu, w zakładce dyskusja lub pod linkiem https://www.facebook.com/FundacjaPCPS/Live/

Rozmowę będzie tłumaczyła na Polski Język Migowy pani Eunika Lech

Uczestniczki:

dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska – pedagożka, socjolożka. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo zajmuje się społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami kształtowania(się) tożsamości rodzajowej, problemem przemocy ze względu na płeć oraz krytyczną analizą dyskursu kobiecości i męskości w kulturze popularnej, edukacji, programach szkolnych i potocznych narracjach. Kierowniczka, badaczka i konsultantka projektów z zakresu przeciwdziałania przemocy motywowanej stereotypami, edukacji antydyskryminacyjnej, oraz studiów nad historią kobiet. Współautorka i współredaktorka wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich, między innymi: Niegodne historii? (2015), Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. (2016), Być dziewczyną – być chłopakiem i przetrwać. Płeć i przemoc w szkole w narracjach młodzieży (2019). Autorka prorównościowych zajęć i warsztatów dla młodzieży i dorosłych. Współpracowniczka instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz równego traktowania. Członkini Rady Naukowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM oraz zespołu Gdy Nauka Jest Kobietą UAM. Ekspertka w Zespole ds. Polityki Równości i Różnorodności Miasta Poznania. Przewodnicząca Rady Fundacji Ja,Nauczyciel’ka

dr Marta Mazurek – pełnomocniczka Marszałka Województwa Wielkopolskiego ds. równego traktowania, inicjatorka i koordynatorka wielkopolskich obchodów Międzynarodowego Dnia Dziewcząt 2020, koordynatorka wielkopolskiej akcji 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć #MakeLoveNotPrzemoc; współkoordynatorka i współredaktorka ogólnopolskiego projektu badawczego „Gender w podręcznikach. Projekt badawczy” (2016).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

#makelovenotprzemoc #16Dni #16dniprzeciwprzemocyzewzgledunaplec #bialawstazka #orangetheworld #SWW16Dni #ROPS16Dni #wielkopolskaprzeciwprzemocywobeckobiet

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112