Wielkopolska: Nowe materiały instruktażowe dla realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych

Wielkopolska: Nowe materiały instruktażowe dla realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych 31 stycznia 2020

Wojewoda Wielkopolski w dniu 30 stycznia 2020 opublikował nowe wytyczne dla realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, finansowanych z budżetu centralnego, za pośrednictwem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W wytycznych zmienione zostały punkty 14 i 15:

Wytyczne w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 stycznia 2020 (zmienione zapisy):

14. Warunkiem ukończenia programu korekcyjno – edukacyjnego jest uczestniczenie sprawcy przemocy w rodzinie w co najmniej 80% wszystkich spotkań (zarówno grupowych, jak i indywidualnych przypadających na danego uczestnika).

15. Z każdych zajęć należy sporządzić krótką informację zawierającą: temat spotkania, formę spotkania, zastosowane metody, przebieg spotkania.

Wytyczne w brzmieniu obowiązującym od dnia 30 stycznia 2020 (zmienione zapisy):

14. Warunkiem ukończenia programu korekcyjno – edukacyjnego jest uczestniczenie sprawcy przemocy w rodzinie w co najmniej 75% godzin zegarowych wszystkich spotkań w edycji (zarówno grupowych, jak i indywidualnych przypadających na danego uczestnika). Frekwencja dla danego uczestnika jest obliczana w odniesieniu do całkowitej liczby godzin w ramach danej edycji programu, niezależnie od momentu dołączenia tego uczestnika do programu.

15. Z każdych zajęć należy sporządzić krótką informację zawierającą: temat spotkania, formę spotkania, zastosowane metody, przebieg spotkania oraz podpisy osób prowadzących

Pełen tekst aktualnie obowiązujących materiałów instruktażowych znajduje się TUTAJ

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112