Wielkopolska: Programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Wielkopolska: Programy dla osób stosujących przemoc w rodzinie 6 sierpnia 2020

W drugiej połowie roku tradycyjnie już rozpoczyna się wiele programów dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jak poinformował nas Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w tym roku z dotacji celowych sfinansowanych zostanie 19 programów korekcyjno-edukacyjnych oraz 3 programy psychologiczno-terapeutyczne.

Programy poszczególnych realizatorów są zróżnicowane w zakresie szczegółowej treści oraz wymiaru czasowego. To co je łączy to stwarzanie osobom stosującym przemoc w rodzinie szansy na zmianę swoich dotychczasowych, krzywdzących zachowań wobec osób najbliższych. Poprzez udział w programie można przykładowo poznać mechanizmy przemocy, zobaczyć własne przekonania sprzyjające stosowaniu przemocy i jej usprawiedliwianiu, poznać techniki obniżania napięcia, opracować własny „plan bezpieczeństwa” ,służący powstrzymywaniu się przed stosowaniem przemocy. Uczestnicy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych, którzy ukończyli dany program, dostrzegają zazwyczaj duże korzyści związane ze zdobyciem wiedzy i nabyciem umiejętności pozwalających na zmianę dotychczasowych zachowań przemocowych na  nieprzemocowe.

Zaznaczyć przy tym należy, że krótki, kilkumiesięczny program stanowi wstęp do dalszej pracy uczestnika, którą powinien kontynuować w ramach programów terapeutycznych dostępnych w systemie ciągłym (np. w Poznaniu).

Wykaz realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych dostępny jest TUTAJ

Wykaz realizatorów programów psychologiczno-terapeutycznych dostępny jest TUTAJ

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112