Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 24 stycznia 2022

W dniu 23 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą nr 4472/2021 Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

W Programie zaprezentowano szereg działań, których celem jest zmniejszenie skali występowania zjawiska przemocy w rodzinie. W Programie wskazano 4 grupy adresatów wobec których formułowano propozycje działań odpowiadających na ich potrzeby i problemy: osoby doznające przemocy w rodzinie, osoby stosujące przemoc w rodzinie, kadry instytucji realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz mieszkańców Wielkopolski jako szeroką grupę potencjalnych świadków przemocy w rodzinie.

Prezentowane działania prowadzić mają przede wszystkim do poprawy sytuacji osób doznających przemocy w rodzinie i  umożliwienia uzyskania potrzebnego, wysokiej jakości wsparcia; intensyfikacji pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, wzmocnienia kadr instytucji realizujących zadania w tym obszarze oraz zwiększenia świadomości Wielkopolan w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ponadto ważnym elementem są działania koordynacyjne ROPS w Poznaniu skupione przede wszystkim na wsparciu gmin i powiatów w organizacji, koordynacji i realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W programie wskazano ponadto także konkretne przedsięwzięcia strategiczne ROPS – aktualizacje regionalnych modeli pracy z osobą doznającą oraz osobą stosującą przemoc.

Wszelkie szczegóły związane z programem dostępne są pod poniższym linkiem:

https://rops.poznan.pl/strategia-i-programy/programy/wielkopolski-program-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112