Września: Program edukacyjno-korekcyjny „Partner”

Września: Program edukacyjno-korekcyjny „Partner” 30 sierpnia 2019

Wzorem lat ubiegłych, w pierwszej połowie września 2019, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni rozpocznie realizację programu edukacyjno-korekcyjnego „Partner”. Program dedykowany jest osobom, które mają problem z kontrolowaniem swoich zachowań agresywnych, w kontaktach z osobami bliskimi reagują złością, krzykiem, wyzwiskami lub rękoczynami. Celem programu jest wzmocnienie umiejętności interpersonalnych i kompetencji społecznych, tak by w przyszłości zminimalizować ryzyko krzywdzenia bliskich osób. Do udziału w programie zainteresowane osoby mogą zgłaszać się nawiązując kontakt z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30, telefonicznie pod numerem 616404555 lub osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Wojska Polskiego 1. Program trwać będzie do połowy grudnia 2019, a zajęcia odbywać się raz w tygodniu w godzinach popołudniowo-wieczornych. Zapraszamy w imieniu zespołu trenerów oraz pracowników PCPR.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112