XXII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie

XXII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie 28 czerwca 2018

W dniach 25 do 27 czerwca 2018 w Krakowie odbyła się XXII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie, zorganizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Pierwszego dnia konferencji wygłoszone zostały cztery wykłady nawiązujące do prowadzonych badań naukowych. Pani prof. Danuta Rode opowiedziała o psychologicznych i relacyjnych wyznacznikach przemocy domowej i scharakteryzowała osoby stosujące przemoc. Pani prof. Beata Pastwa – Wojciechowska omówiła pułapki wzajemnych relacji pomiędzy psychopatią a satysfakcją w relacjach małżeńskich i rodzinnych. Pani dr Dorota Dyjakon dokonała oceny zmian zachodzących w procesie terapeutycznym osób stosujących przemoc. Wreszcie pan prof. Józef Krzysztof Gierowski przedstawił metodykę szacowania ryzyka przemocy kryminalnej w kontekście przemocy w rodzinie.

Drugi dzień konferencji poświecony był głównie równolegle prowadzonym zajęciom seminaryjno – warsztatowym dotyczącym wybranym aspektom pracy z osobami stosującymi przemoc, w tym:

– „Praca z osobą stosującą przemoc w formule grupy roboczej”

– ” Skuteczność udzielanego wsparcia wobec zróżnicowanych zachowań sprawców przemocy z perspektywy systemowej”

– „Praca z osobami stosującymi przemoc według programu „Partner”

Zajęcia seminaryjno – warsztatowe poprzedził bardzo ważny i interesujący wykład pana dr Grzegorza Wrony, poświęcony problematyce RODO w kontekście przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Trzeciego dnia konferencji uczestnicy mogli zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania kobiet sprawczyń przemocy w wykładzie pana Mikołaja Cugowskiego. O oddziaływaniach wymiaru sprawiedliwości na osoby stosujące przemoc opowiedział pan dr Michał Lewoc (na zdjęciu). A oceny efektywności programów korekcyjno – edukacyjnych w świetle ewaluacji dokonała pani dr Anna Więcek-Durańska.

Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie jest jednym z corocznych najważniejszych wydarzeń w tym obszarze pracy. Organizowana jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od połowy 90-tych XX wieku.  Uczestniczy w niej wielu specjalistów pracujących na co dzień w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, także z Wielkopolski. Kolejna konferencja odbędzie się za rok.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112