Zawieszenie działalności Wielkopolskich INFOlinii Wsparcia

Zawieszenie działalności Wielkopolskich INFOlinii Wsparcia 7 lipca 2020

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, z uwagi na coraz lepszy dostęp do dotychczasowych „przedpandemicznych” form pomocy, zawiesza się działalność Wielkopolskich INFOlinii Wsparcia  dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie, dla seniorów oraz dla osób w zagrożonych kryzysem psychicznym. Jak podkreślają przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zawieszenie nie oznacza likwidacji INFOlinii. Jeżeli tylko okaże się to niezbędne, z uwagi na dalszy przebieg pandemii,  działalność INFOlinii zostanie wznowiona.

Wielkopolskie INFOlinie prowadziły organizacje pozarządowe we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego:

INFOlinię dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie prowadziła Fundacja PCPS-Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej

INFOlinię dla seniorów prowadziła  Fundacja ORCHidea

INFOlinię dla osób zagrożonych kryzysem psychicznym prowadziło Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112