Żerków: Akademia Bezpiecznego Człowieka

Żerków: Akademia Bezpiecznego Człowieka 29 września 2018

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, w ramach projektu Akademia Bezpiecznego Człowieka, przygotowało i przeproadziło nieodpłatne dwudniowe szkolenie z zakresu zapobiegania przestępczości w środowisku dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, z uwzględnieniem przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, w tym zaniedbywania i nękania. Szkolenie odbyło się w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie, w dniach 28 i 29 września 2018 i wzięło w nim udział 16 specjalistów. Celem szkolenia było przygotowanie grupy edukatorów-trenerów do prowadzenia programów dotyczących „nowoczesnych przestępstw” z użyciem nowych technologii.

Udział w szkoleniu umożliwił uczestnikom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w następujących obszarach:

  • nowe zagrożenia w sieci (phishing, pharming, grooming, seksting, cyberbullying itd.) i ich skala
  • nowatorskie sposoby działania przestępców
  • rozpoznawanie zachowań ryzykowanych
  • czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo stania się ofiarą przestępstwa
  • jak zapobiegać zagrożeniom

Uczestnicy szkolenia, jeszcze w tym roku, przeprowadzą na terenie wybranych ośrodków w Wielkopolsce spotkania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, z zakresu rozpoznawania niebezpieczeństw i skutecznego przeciwdziałania przestępstwom, które mogłyby być popełnione na ich szkodę.

Projekt „Akademia Bezpiecznego Człowieka” współfinansowany jest przez Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112