Złotów: Konferencja „Chrońmy dzieci przed przemocą”

Złotów: Konferencja „Chrońmy dzieci przed przemocą” 3 czerwca 2017

W dniu 13 maja 2017 roku w Centrum Aktywności Społecznej przy Alei Piasta w Złotowie odbyła się konferencja poświęcona przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci „Chrońmy dzieci przed przemocą”. Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Złotowie przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Złotowie. Podczas konferencji prelegenci przybliżyli uczestnikom tematykę szeroko pojętej przemocy wobec najmłodszych. Lekarz pediatra Dorota Sadowka-Jarząbek przedstawiła aspekty medyczne krzywdzenia dzieci. Pedagog Przemysław Pufal zaznajomił uczestników z formą przemocy jaką jest zaniedbywanie dziecka. Natomiast temat „Kuratela sądowa w świetle przemocy wobec dzieci” przedtswiła kurator sądowa Karolina Jankowska. Z aspektami etyczno-prawnymi przemocy wobec dzieci słuchaczy zapoznała aspirant Agnieszka Kuszyk z Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile. Istotnym punktem konferencji był również wykłady na temat psychologicznych skutków przemocy wobec dziecka, które w swoich wystąpieniach poruszały psycholog Hanna Olencka i psycholog – seksuolog Hanna Trulczyk. Kolejnym bardzo istotnym punktem konferencji były wystąpienia poruszające tematykę nawiązywania relacji sposobów postępowania z dzieckiem dotkniętym przemocą przez członków rodziny zastępczej. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

informacja i zdjęcie za: WIELKOPOLSKA POLICJA

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112