16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć 2022

25.11.2022

#MakeLovenotprzemoc 2022 – Wielkopolska kampania w ramach akcji 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć

Światowa akcja podnoszenia świadomości na temat przemocy ze względu na płeć rozpoczyna się 25 listopada. Ten dzień Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Światowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i tego dnia po raz trzeci rozpoczynamy wielkopolską akcję #MakeLovenotprzemoc, czyli popularyzowanie informacji o formach wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowym. Takie kompleksowe informacje dostępne są na stronie wielkopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej www.przemoc.edu.pl

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest stale zaangażowany w przeciwdziałanie przemocy nie tylko poprzez kampanię społeczno-edukacyjną www.przemoc.edu.pl, ale także współpracując z organizacjami przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie. W tym roku należą do nich: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, Fundacja „Wychowanie bez porażek”, Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”, Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu, Stowarzyszenie DZIECKO, Pilskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej „Sytuacja” oraz Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej. Ta ostatnia jest także partnerem akcji #MakeLovenotprzemoc.

W tym roku Fundacja PCPS zaplanowała specjalny cykl rozmów z osobami, które tworzyły polski system przeciwdziałania przemocy w rodzinie i które aktywnie w nim działają. – Chcemy także skupić się na popularyzacji niezwykle istotnego raportu pod tytułem „Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej w Polsce 2021”. Analizując dane statystyczne dostrzegamy z niepokojem, że skala przemocy wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim i to będzie przedmiotem rozmów z ekspertami i ekspertkami – mówi Piotr Wojnowski, szef zespołu merytorycznego Fundacji PCPS.

Zwieńczeniem działań kampanijnych będzie już dziewiąta wielkopolska konferencja „Interwent skuteczny wobec przemocy”, która będzie dostępna na stronie fb Fundacji PCPS oraz ostatecznie na stronie wielkopolskiej kampanii www.przemoc.edu.pl

Wielkopolska kampania #MakeLovenotprzemoc jest przygotowana i realizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Fundację PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej. Podobnie jak w ubiegłym roku, wiele instytucji w całym województwie planuje włączyć się w akcję z własnymi inicjatywami.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w wielkopolską kampanię „#MakeLoveNotPrzemoc” poprzez śledzenie naszych profili w mediach społecznościowych, udostępnianie materiałów informacyjnych i uczestnictwo online w webinariach. Zapraszamy do pobierania plakatów akcji.

#MakeLoveNotPrzemoc #16DniPrzeciwPrzemocyzeWzględuNaPłeć #ROPS16Dni #SWW16Dni #Wielkopolskaprzeciwprzemocywobeckobiet #Wielkopolska16Dni #białawstążka

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112