Egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16 września 2019

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniu  18 i 19 listopada 2019 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

Zgodnie z „Programem potwierdzania kwalifikacji osób  pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym”integralną częścią egzaminu jest rozmowa z klientem, nagrana przez Państwa i przesłana do oceny wraz dokumentami.

Przy ocenie rozmowy będzie brana pod uwagę m.in.:  struktura rozmowy i jej cel , postawa wobec rozmówcy, jasność i adekwatność komunikatów, umiejętność empatycznego słuchania, merytoryczna trafność treści edukacyjnych, adekwatność reakcji na zachowanie i komunikaty rozmówcy. Do nagrania należy dołączyć opis ( w wersji papierowej) problemu i sytuacji klienta, z którym jest prowadzona rozmowa.

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu wraz z formularzem oraz zapisem rozmowy z klientem (w trzech egzemplarzach), na nośniku cyfrowym prosimy nadsyłać na adres Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, do dnia  15 października 2019 roku. 

Na stronie internetowej www.parpa.pl  w punkcie Rodzina, dzieci, przemoc/System Certyfikowania Specjalistów zostały umieszczone:

  • pytania egzaminacyjne wśród, których będą  pytania, które wejdą w skład Państwa testu egzaminacyjnego
  • przykładowy opis sytuacji rodziny z problemem przemocy wraz z przykładowymi pytaniami diagnozującymi tę sytuację.

Na stronie www.parpa.pl  w punkcie Rodzina, dzieci, przemoc/System Certyfikowania Specjalistów znajdziecie także Państwo „Program potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym”, zakres tematyczny egzaminu, druk formularza, spis lektur obowiązkowych, aktów prawnych (niektóre z pytań egzaminacyjnych będą dotyczyły zagadnień prawnych oraz zagadnień opisanych w lekturach obowiązkowych), lektur uzupełniających oraz inne informacje dotyczące systemu certyfikowania.

Informację o dopuszczeniu do Egzaminu otrzymacie Państwo nie później niż miesiąc przed terminem sesji egzaminacyjnej

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z p. Dorotą Jaszczak-Kuźmińską tel. 22/25-06-349 dorota.kuzminska@parpa.pl

Informacja za: www.parpa.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112