Murowana Goślina: oferta pomocowa specjalistów

Murowana Goślina: oferta pomocowa specjalistów 30 kwietnia 2018

Osoby znajdujące się w kryzysie, doświadczające przemocy, stosujące przemoc, a także świadkowie przemocy w rodzinie mogą skorzystać z konsultacji specjalistów – psychologa i prawnika, którzy pełnią dyżury w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie przy ul. Dworcowej 10. W celu umówienia się na spotkanie należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym w godzinach pracy Ośrodka, tj. w poniedziałki w godz. od 7.00 do 17.00, we wtorki, środy i czwartki w godz. od 7.00 do 15.00, w piątki w godz. 7.00 do 13.00, osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 618122231.

W Ośrodku działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który tworzą specjaliści różnych profesji, w celu wspierania osób i rodzin uwikłanych w problem przemocy w jego rozwiązywanie. Działania te Zespół prowadzi głównie poprzez realizację procedury „Niebieskie Karty”. Każda osoba, która doświadcza przemocy lub jest świadkiem przemocy w rodzinie może zwrócić się do pracownika socjalnego, policjanta, przedstawiciela oświaty lub ochrony zdrowia a także gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o wszczęcie procedury Niebieskie Karty. Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Murowana Goślina jest Pani  Monika Szaj, będąca jednoczesnie przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112