Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Popularne ośrodki 

W obszarze działań ośrodka funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania, którego celem jest m.in. ocena sytuacji problemowej rodziny, względem której istnieje podejrzenie o występowaniu przemocy w rodzinie, udzielanie poradnictwa socjalnego, informowanie o możliwościach otrzymania pomocy prawnej, psychologicznej.

Placówka prowadzi również warsztaty umiejętności psychologicznych prowadzone w formie grupy terapeutycznej.

Filia Grunwald MOPR
ul. Matejki 50
60-770 Poznań
tel. 61 878 48 73

Filia Jeżyce MOPR
ul. Długosza 18A
60- 558 Poznań
tel. 61 840 23 22

Filia Nowe Miasto MOPR
os. Piastowskie 81
61-159 Poznań
tel. 61 872 36 11

Filia Stare Miasto MOPR
ul. Ratajczaka 5
60-813 Poznań
tel. 61 850 36 17

Filia Wilda MOPR
ul. Opolska 58
61-433 Poznań
tel. 61 830 49 22

  • Oferta pomocowa : Procedura „niebieskie karty” Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Pomoc finansowa Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

Cześnikowska 18Poznań,60-330 618609900

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112