Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Popularne ośrodki 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest przeznaczony do krótkotrwałego schronienia dla osób (mieszkańców województwa wielkopolskiego), doznających przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej. Oferuje warunki do odbudowania poczucia bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości oraz wzmacnia podjęte próby reorganizacji życia.

Ośrodek realizuje indywidualny program wsparcia poprzez:

  • udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej oraz poradnictwa prawnego
  • prowadzenie grup wsparcia
  • opracowanie diagnozy problemu i indywidualnego plany pomocy
  • prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie
  • konsultacje wychowawcze
  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy
Dane kontaktowe

Dolne Chyby 10Poznań,62-081 618142271

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112