Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

Popularne ośrodki 

Misją stowarzyszenia jest ochrona praw i interesów dziecka poprzez budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny oraz przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i jego skutkom. Głównym celem TKOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki. Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin i opiekunów. Oferujemy udział m.in. w grupach wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy w rodzinie, w szkole dla rodziców i warsztatach podnoszących kompetencje wychowawcze, grupach socjoterapeutycznych dla dzieci i in.

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy
Dane kontaktowe

Garbary 97/8Poznań,61-757 618552278

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112