„Powiedz o tym komuś”- Konferencja online 25.11.2020r.

„Powiedz o tym komuś”- Konferencja online 25.11.2020r. 17 listopada 2020

Zapraszamy na konferencję dotycząca zjawiska przemocy, rozpoczynającą  działania Fundacji A.R.T. wpisujące się w Międzynarodową Kampanię 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć.

KOnferencja odbędzie się 25 listopada 2020 w godz. 14:00 – 18:00. Całość dostępna będzie w formie online.

Konferencja adresowana jest do ofiar i świadków przemocy oraz do specjalistów i pracowników organizacji, instytucji zajmujących się osobami uwikłanymi w przemoc.
Konferencja będzie transmitowana on-line na kanale YouTUBE Fundacji A.R.T.
Materiały z konferencji oraz mini-wywiady z prelegentami będą udostępniane na stronach www oraz mediach społecznościowych Fundacji oraz Urzędów, współpracujących z nami OPS-ów oraz Partnerów wydarzenia.
Konferencja jest współfinansowana ze środków m.st Warszawy.
  • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI. – Prezes Fundacji A.R.T. Agnieszka Tobota
  • O przemocy widzianej oczami dziecka i dramacie rodziny zagrożonej przemocą – Sędzia Anna Maria Wesołowska
  • PANEL EKSPERTÓW/DEBATA PODSUMOWUJĄCA: „Usłyszałem, Co teraz z TYM zrobić?” – Sędzia Anna Maria Wesołowska, Robert Damski, Mariusz Kędzierski, Adam Nyk, Agnieszka Tobota o pierwszym kroku do szukania rozwiązań i zmiany sytuacji.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112