Warszawa: Konferencja dla członków ZI/GR

Warszawa: Konferencja dla członków ZI/GR 1 listopada 2019

W dniach  25 – 26 listopada 2019 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje w Warszawie szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy.

Celem przedsięwzięcia będzie m.in. omówienie psychologicznych zasad prowadzenia rozmowy z członkami rodzin z problemem przemocy, poznanie praktycznych aspektów procedury „Niebieskie Karty”, poznanie przepisów prawa umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty związane z udziałem w szkoleniu (zakwaterowanie, wyżywienie, dydaktyka) ponosi PARPA.

W pierwszej kolejności zapraszamy do udziału w szkoleniu przedstawicieli zespołów i grup i z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Szkolenie adresowane jest do osób, które pracują  w bezpośrednim kontakcie z osobami doznającymi lub stosującymi przemoc w rodzinie. Można zgłosić maksymalnie dwie osoby z gminy, wymagane jest aby osoby te miały doświadczenie pracy w grupie roboczej.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdą Państwo na stronie www.parpa.pl w dziale „aktualności”.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112