XXIII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie

XXIII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie 21 maja 2019

W Krakowie odbywa się XXIII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie adresowana do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, której organizatorem jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z zapowiedzią organizatora organizatora, podczas tegorocznej konferencji będziemy koncentrować się na sytuacji osób starszych w rodzinie. Zajmiemy się m.in. zagadnieniami dotyczącymi zakłóceń relacji międzypokoleniowych w rodzinie, doświadczania przemocy przez osoby starsze, oraz ochrony osób starszych przed przemocą w porządku międzynarodowym i krajowym. Przyjrzymy się także potrzebom osób starszych, ich życiu emocjonalnemu a także ich ocenie jakości i sensu życia. Zwrócimy również uwagę na problem stosowania przemocy przez osoby starsze, nadużywania alkoholu/ uzależnienia osób starszych oraz na konsekwencje starzenia się ludzi dla polityki społecznej. Zaproponujemy Państwu wykłady i zajęcia seminaryjno-warsztatowe dotyczące ww. zagadnień.

Konferencja rozpoczęła się w dn. 20 maja br., a zakończy w dn. 22 maja br.

Źródło: PARPA

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112