„(Nie)Bądź miła” – kampania „Niebieskiej Linii”

„(Nie)Bądź miła” – kampania „Niebieskiej Linii” 11 grudnia 2017

W okresie pomiędzy 25 listopada a 10 grudnia, w 180 krajach świata realizowana była największa akcja poświęcona tematowi przemocy ze względu na płeć. W ramach „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć” Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP, przygotowało kampanią „(Nie)Bądź miła”, która zwraca uwagę na różne postacie przemocy, której doświadczają kobiety od dzieciństwa do późnej starości.  Rodzice, otoczenie, partner, a w końcu dzieci i wnuki, oczekują od kobiet rezygnacji z przysługujących im praw, poświęcenia, „bycia miłą”.  Na okoliczność kampanii przygotowane zostały 4 spoty, dotyczące różnych form przemocy, które spotykają kobiety w trakcie ich życia.

SPOT PIERWSZY

SPOT DRUGI

SPOT TRZECI

SPOT CZWARTY

Projekt „(Nie)Bądź miła” jest współfinansowany przez m.st. Warszawa. Partnerem kampanii jest firma AVON, która od 2008 roku w ramach kampanii AVON Kontra Przemoc regularnie prowadzi działania na rzecz zapobiegania przemocy i wspierania osób jej doświadczających.

Źródło: „Niebieska Linia”

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112