Piła: Nowy zespół interdyscyplinarny

Piła: Nowy zespół interdyscyplinarny 13 lutego 2018

W dniu 8 lutego 2018r. w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Pile nowej kadencji.

Posiedzenie otworzył Prezydent Miasta Piły Pan Piotr Głowski, który wręczył akty powołania 21 osobom tworzącym Zespoł interdyscyplinarny. Przewodniczącą zespołu została wybrana Pani Marzena Amza – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

Aktualny skład Zespołu interdyscyplinarnego znajdzuje się TUTAJ

Zespół interdyscyplinarny koordynuje działania pomocowe na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy, w tym prowadzi procedurę „Niebieskie Karty”. Zespół funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodksa Pomocy Społecznej w Pile przy ul. Kwiatowej 5, tel. 672122131.

Informacja i zdjęcie za: MOPS PIŁA

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112