Centrm wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Centrm wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego 6 marca 2018

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego działające w ramach Narodowego Programu Zdrowia dostęopne jest całodobowo.

W Centrum Wsparcia działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu bezpłatna telefoniczna linia pomocowa. Przy telefonie dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomogą także we wskazaniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w których można otrzymać bezpośrednią pomoc. W razie potrzeby każdy może porozmawiać o swoim problemie i uzyskać profesjonalne wsparcie.

Dodatkowo, w wyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżury także specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni. Informacje na temat dyżurów dostępne są na stronie www.liniawsparcia.pl W ramach Centrum Wsparcia Fundacja ITAKA prowadzi:

– Telefoniczne Centrum Wsparcia:  800 70 2222

– e-mail: porady@liniawsparcia.pl

– stronę www.liniawsparcia.pl

Na stronie www.liniawsparcia.pl, a także w App Store i Google Play dostępna jest aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych, która pomaga osobom poszukującym pomocy samodzielnie uzyskać potrzebne im informacje w sposób szybszy i prostszy.

Kontaktując się z Centrum  wsparcia można porozmawiać o swoim problemie i uzyskać profesjonalne wsparcie.

Więcej informacji w artykule Mirosława Sobkowiaka dostępnym w zakładce wspólpraca/do pobrania.

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112