Czarnków: „Bez Przemocy” – konferencja z zakresu przeciwdziałania przemocy

Czarnków: „Bez Przemocy” – konferencja z zakresu przeciwdziałania przemocy 18 czerwca 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie, Zespół Interdyscyplinarny w Czarnkowie i II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej  Sądu Rejonowego w Trzciance, w dniu 25 czerwca 2018 organizują konferencję z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie „BEZ PRZEMOCY„. Podczas konferencji przedstawione zostaną działania podjęte w ramach kampanii społecznej „Bez Przemocy”,  a także działania kuratorów ds. rodzinnych i nieletnich w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Omówione zostaną także sposoby chronienia się osób doświadczających przemocy w rodzinie przed krzywdzeniem w bliskich związkach. Konferencja odbędzie się w godzinach od 10.00 do 14.00 w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie. Zapraszamy!

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112