Egzamin na Specjalistę / Konsultanta z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Egzamin na Specjalistę / Konsultanta z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 maja 2018

Ogłoszenie o egzaminie na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniu  2 i 3 lipca 2018 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

Zgodnie z „Programem potwierdzania kwalifikacji osób  pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” integralną częścią egzaminu jest rozmowa z klientem, nagrana przez Państwa i przesłana do oceny wraz dokumentami. Przy ocenie rozmowy będzie brana pod uwagę m.in.:  struktura rozmowy i jej cel , postawa wobec rozmówcy, jasność i adekwatność komunikatów, umiejętność empatycznego słuchania, merytoryczna trafność treści edukacyjnych, adekwatność reakcji na zachowanie i komunikaty rozmówcy. Do nagrania należy dołączyć opis ( w wersji papierowej) problemu i sytuacji klienta, z którym jest prowadzona rozmowa.

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu wraz z formularzem oraz zapisem rozmowy z klientem (w trzech egzemplarzach), na nośniku cyfrowym prosimy nadsyłać na adres Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, do dnia  11 maja 2018 roku.

Zgodnie z Programem do dnia 18  maja 2018 roku na stronie internetowej PARPA   – www.parpa.pl  – w punkcie Rodzina, dzieci, przemoc/System Certyfikowania Specjalistów zostaną umieszczone:

– pytania egzaminacyjne wśród, których będą  pytania, które wejdą w skład Państwa testu egzaminacyjnego

– przykładowy opis sytuacji rodziny z problemem przemocy wraz z przykładowymi pytaniami diagnozującymi tę sytuację.

„Program potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym”, zakres tematyczny egzaminu, druk formularza, spis lektur obowiązkowych, aktów prawnych (niektóre z pytań egzaminacyjnych będą dotyczyły zagadnień prawnych oraz zagadnień opisanych w lekturach obowiązkowych), lektur uzupełniających oraz inne informacje dotyczące systemu certyfikowania znajdziecie Państwo na stronie www.parpa.pl  w punkcie Rodzina, dzieci, przemoc/System Certyfikowania Specjalistów.

Informację o dopuszczeniu do Egzaminu otrzymacie Państwo nie później niż miesiąc przed terminem sesji egzaminacyjnej. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z p. Dorotą Jaszczak-Kuźmińską tel. 22/25-06-349;  dorota.kuzminska@parpa.pl

Informacja za: PARPA

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112