Gostyń: Obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci

Gostyń: Obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci 24 listopada 2019

W Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik” obchodzono Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, poszerzony o Przeciwdziałanie Przemocy wobec Osób Niepełnosprawnych i Starszych (19.11.2019 r.). Obok spektaklu teatralnego, pokazującego dzień z życia Kubusia Puchatka, w którym pojawiły się wyraźnie akcenty profilaktyczne, były też występy taneczne oraz rozstrzygnięcie kilku konkursów zwracających uwagę na przeciwdziałanie przemocy.  Spektakl w reżyserii Sebastiana Nowaka przygotowały Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu, Dzienny Dom Senior Plus oraz uczniowie Sp nr 1 w Gostyniu i Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu.

To wydarzenie jest jednym z wielu działań realizowanych w ramach gminnego programu społecznego  „Parasolka zaufania – edycja II”. Celem projektu jest rozwój działań profilaktycznych mających podnieść świadomość dotycząca zjawiska przemocy w rodzinie.

W realizowanym przez samorząd projekcie biorą udział dzieci i młodzież, a także osoby starsze i niepełnosprawne, które równie często narażone są na przemoc. Wiele działań adresowanych jest do społeczności szkolnych, rad pedagogicznych i rad rodziców.

Obok przedstawicieli różnych grup uczestniczących w projekcie pojawili się też w „Hutniku” zaproszeni goście z Gminy Gostyń i Powiatu Gostyńskiego na czele z Wiceburmistrzem Gostynia Grzegorzem Skorupskim.

Karol Jasiak kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w swoim wystąpieniu podkreślał, że – „nic nie usprawiedliwia przemocy! To ważna rzecz, o której warto pamiętać.” 

Projekt „Parasolka zaufania – edycja II” obejmuje wiele działań, m.in. szkolenia dla kadr oświatowych i medycznych oraz dla rodziców poświęcone zjawisku przemocy rówieśniczej, warsztaty taneczne, teatralne i psychologiczne. Koordynatorem projektu jest Magdalena Rajewska, pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z Urzędu Miejskiego w Gostyniu, która przy okazji spotkania w Hutniku podsumowała konkursy prowadzone w ramach projektu. 

W konkursie na profilaktyczny spot filmowy nagrody zwycięzcom wręczyła przewodnicząca jury Krystyna Piasecka dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu. W kategorii szkół podstawowych otrzymali je: 1 miejsce – SP nr 1 w Gostyniu, 2 miejsce – SP nr 3 w Gostyniu, 3 miejsce – SP w Siemowie, wyróżnienie – SP w Sikorzynie. W kategorii szkół ponadpodstawowych 1 miejsce przyznano Zespołowi Szkół Specjalnych w Brzeziu.

W konkursie na ulotki profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy nagrody wręczył przewodniczący jury tego konkursu Mirosław Sobkowiak – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. W kategorii dzieci i młodzieży przyznano: 1 miejsce – Maja Osentowska SP nr 1  w Gostyniu, 2 miejsce – Miłosz Jędrzejczak ZSS w Brzeziu, 3 miejsce – Natalia Łagódka SP nr w Gostyniu oraz wyróżnienia: Karol Bartkowiak ZSS w Brzeziu, Aleksandra Sowińska ZSS w Brzeziu, Marcin Stachowiak ZSS w Brzeziu i Magdalena Musielak SP nr 1  w Gostyniu. W kategorii osób dorosłych: 1 miejsce – Paulina Poznańska ŚDS w Gostyniu, 2 miejsce – Angelika Adamkiewicz Stowarzyszenie NIE SAMI, 3 miejsce Patryk Karolewicz ŚDS w Gostyniu. Wyróżnienia otrzymali: Jadwiga Hoska ŚDS w Gostyniu, Beata Wojciechowska ŚDS w Gostyniu i Maciej Lenarczyk z ŚDS w Gostyniu.

W konkursie na oferty dydaktyczne dla rad rodziców nagrody wręczył przewodniczący jury w tym konkursie Karol Jasiak – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu. W kategorii rad rodziców szkół podstawowych nagrodzone zostały: za 1 miejsce ex aequo: Rada Rodziców SP nr 1 w Gostyniu i Rada Rodziców SP nr 5  w Gostyniu; za 2 miejsce Rada Rodziców SP w Daleszynie; za 3 miejsce Rada Rodziców SP w Goli. W kategorii przedszkoli za 1 miejsce Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu; za 2 miejsce Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gostyniu; za 3 Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gostyniu.

W konkursie na list „Senior pod bezpiecznym parasolem” nagrody wręczył przewodniczący tego konkursu Rafał Jarecki – Kierownik Zespołu Kuratorów Sądowych w Gostyniu. Przyznano 1 miejsce Adamowi Nowickiemu, 2 miejsce Marii Kosowicz.

Autor: Mirosław Sobkowiak

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112