Gostyń: Warsztaty dla rodziców

Gostyń: Warsztaty dla rodziców 4 września 2020

Stowarzyszenie „DZIECKO” i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Gostyniu, zapraszają na bezpłatne warsztaty dla rodziców. Celem warsztatów jest wzmacnianie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich.

Zajęcia rozpoczną się 12 września br. Warsztaty będą się odbywać w weekendy w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu przy ul. Tuwima 44. Zajęcia będą się odbywały z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Dodatkowo, by umożliwić rodzicom udział w zajęciach, w czasie warsztatów dla rodziców równolegle będą odbywać się zajęcia socjoterapeutyczne dla ich dzieci, wzmacniające przemiany w rodzinach.

Ważnym elementem szkoły dla rodziców będzie praca nad tym, jak najmniej krzywdzić dzieci w sytuacjach, gdy rodzice kłócą się, są w konflikcie, separacji czy po rozwodzie.

W czasie zajęć rodzice nauczą się m.in., jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, aby nie ranić, jak kochać i wymagać, przy jednoczesnym skutecznym wykonywaniu opieki nad dziećmi. Prowadzący zwrócą też uwagę  na stosowanie prawidłowych metod wychowawczych.

W czasie projektu są też prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, których rodzice uczestniczą w warsztatach – równoczesne czasowo z warsztatami dla rodziców – wzmacniające umiejętności komunikacyjne (w tym: asertywność, bezpieczne sposoby rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie z agresją, współdziałanie w grupach) oraz zawierające elementy zabawy i relaksacji.

Jak podkreśla specjalista interwencji kryzysowej Mirosław Sobkowiak: – „Problem dysfunkcjonalności rodzin w obszarze wychowawczym staje się coraz poważniejszy. Świadczy o tym rosnącą z roku na rok liczba skierowań sądowych i kuratorskich na zajęcia podnoszące kompetencje rodzicielskie.”

Psycholog Lucyna Nowak dodaje: -„Znaczenie rodziny jest olbrzymie w życiu każdego człowieka. W niej uczymy się jak żyć, jak okazywać emocje, jak troszczyć się o innych, jak realizować swoje marzenia. Dlatego ważne jest, aby nauczyć rodziców jak radzić sobie z emocjami, jak rozmawiać, jak ustalać granice, prawidłowe relacje, budować zasady i autorytet, jak być konsekwentnym, jak okazywać dzieciom miłości i szacunek i dawać poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest też wsparcie dzieci oraz uświadomienie im, że zasady i granice określane przez rodziców mają charakter uniwersalny i służą dobru i bezpieczeństwu dziecka.”

Autorskie zajęcia w projekcie są prowadzone przez specjalistów Stowarzyszenia „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych i pedagogów. W czasie warsztatów i po ich zakończeniu rodzice uczestniczący w warsztatach będą mogli korzystać, odpowiednio do stwierdzonych potrzeb, z indywidualnych konsultacji  specjalistów w PCPR w Gostyniu i Stowarzyszenia „DZIECKO” (psychologów, pracowników socjalnych, pedagogów, terapeuty środowiskowego, prawnika, mediatora,) zapewniających wzmocnienie i zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się trudności wychowawczych i rodzinnych.

Organizatorzy zapraszają na zajęcia. Zapisy indywidualne rodzin: telefon 65 572 75 28 (PCPR w Gostyniu – p. Lucyna Nowak) lub 725 167 236 (Stowarzyszenie „DZIECKO” – p. Mirosław Sobkowiak).  Zapisy są prowadzone do wyczerpania liczby miejsc.

Warsztaty dla rodziców oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci odbędą się w ramach projektu „Pomoc dla rodziny – wzmacnianie kompetencji rodzicielskich i prawidłowych postaw poprzez przeprowadzenie warsztatów grupowych dla rodziców z problemami wychowawczymi oraz zajęć socjoterapeutycznych dla ich dzieci”.  Projekt ten został nagrodzony w otwartym konkursie Powiatu Gostyńskiego „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”. Dzięki termu projekt uzyskał grant z Powiatu Gostyńskiego. Projekt jest też realizowany ze środków własnych Stowarzyszenia „DZIECKO” i przy wsparciu rzeczowym PCPR w Gostyniu oraz ZSZ w Gostyniu i dzięki pracy wolontariuszy.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112