O przemocy domowej z perspektywy psychologicznej, społecznej i prawnej

O przemocy domowej z perspektywy psychologicznej, społecznej i prawnej 16 października 2017

W dniach 17 i 18 października 2017r. w Warszawie odbywa się Konferencja naukowa pt. „Przemoc domowa. Perspektywa psychologiczna, społeczna i prawna”, której głównym celem jest poznanie projektów badawczych dotyczących zjawiska przemocy domowej prowadzonych z trzech perspektyw – psychologicznej, społecznej i prawnej realizowanych w Polsce, zwłaszcza przez ośrodki akademickie. Konferencja stanowi możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy osobami zawodowo zajmującymi się obszarem przeciwdziałaniem przemocy domowej. Organizatorem konferencji jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w partnerstwie z Uniwersytetem Humanistycznospolecznym SWPS w Katowicach. Honorowym patronetem Konferencję objęli: Minister Zdrowia Pan Konstanty Radziwiłł, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rachwalska, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Pan Adam Lipiński, JM Rektor Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS Pan dr hab. prof. SWPS Roman Cieślak. Podczas konferencji wygłoszone zostaną 33 referaty z badań naukowych poświęconych problematyce przemocy domowej. Wśród wielkopolskich naukowców wystąpią m.in. Pan dr Maciej Kokociński z Instytutu Socjologii UAM, który opowie o badaniu postaw wobec przemocy domowej, Pani dr Monika Zielona – Jenek z Instytu Psychologii UAM, która omówi znaczenie społecznej percepcji wykorzystywania seksualnego dla interwencji podejmowanych przez profesjonalistów i Pan prof. dr hab. Paweł Wiliński – UAM, z prezentacją poświęconą omówieniu wsparcia i ochrony osób doznających przemocy domowej w świetle wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego. Konferencja odbywa się w Hotelu Gromada w Warszawie przy placu Powstańców Warszawy 2.

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112