Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Oferta pomocowa : Procedura „niebieskie karty” Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Pomoc finansowa
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

ul. Rynek 21Kępno,Powiat kępiński,63-604 62 78 10 413 gops@baranow.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112