Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Pomoc psychologiczna Oferta terapeutyczna dla osób stosujących przemoc Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujacych przemoc Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

Aleja Niepodległości 37Piła,Powiat pilski,64-920 673491208 pcpr_pila@pro.onet.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112