Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Elblągu

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Elblągu

Popularne ośrodki 
  • Oferta pomocowa : Procedura „niebieskie karty” Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Pomoc finansowa Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy Grupa wsparia dla osób doswiadczajacych przemocy Oferta terapeutyczna dla osób stosujących przemoc Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujacych przemoc Miejsce czasowego pobytu Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

ul. Związku Jaszczurczego 17Ośrodki poza Wielkopolską,82-300 Elbląg (55) 255-00-01 sow@mops.elblag.pl http://www.mops.elblag.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112