Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Pomoc finansowa Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy Grupa wsparia dla osób doswiadczajacych przemocy Oferta terapeutyczna dla osób stosujących przemoc Program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujacych przemoc Program psychologiczno - terapeutyczny dla osób stosujących przemoc Miejsce czasowego pobytu Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy Osoba stosująca przemoc
Dane kontaktowe

Korytniki 14Ośrodki poza Wielkopolską,37-741 Krasiczyn 16 671 85 94 kontakt@sow-korytniki.pl http://www.sow-korytniki.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112