Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lesku

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lesku

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Poradnictwo prawne Pomoc finansowa Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy Miejsce czasowego pobytu Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy
Dane kontaktowe

ul. Jana Pawła II 18bOśrodki poza Wielkopolską,38-600 663 327 000 sos@powiat-leski.plsos2powiat-leski.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112