Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olecku

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olecku

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Procedura „niebieskie karty” Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Pomoc finansowa Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy Miejsce czasowego pobytu Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy
Dane kontaktowe

ul. Gołdapska 23Ośrodki poza Wielkopolską,19-400 Olecko 87 520 34 37 - całodobowy centrum@pcpr.olecko.pl http://www.pcpr.olecko.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112