Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach

  • Oferta pomocowa : Diagnoza przemocy Konsultacja specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Oferta terapeutyczna dla osób doświadczających przemocy Miejsce czasowego pobytu Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
  • Odbiorca : Osoba doznająca przemocy Świadek przemocy
Dane kontaktowe

ul. Wielka 101Ośrodki poza Wielkopolską,22-630 Tyszowce 84 661 95 87, fax 84 661 95 87 sowtyszowce@wp.pl http://www.sowtyszowce.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112