Powiat poznański: Nieodpłatna superwizja dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych

Powiat poznański: Nieodpłatna superwizja dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych 31 stycznia 2020

Superwizja pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest narzędziem szeroko rozumianego wsparcia specjalistów realizujących różnorodne zadania z tego obszaru, w szczególności pracujących bezpośrednio z osobami doznającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Superwizja grupowa to przestrzeń do dzielenia się swoimi trudnościami, wątpliwościami i pomysłami, przyglądania się pracy własnej i innych specjalistów, wzajemnej wymiany doświadczeń, wspólnego dochodzenia nowych rozwiązań, ujawniania  i nazywania przeżywanych uczuć oraz bezpiecznego odreagowywania trudności.

W imieniu Fundacji PCPS-Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej zapraszamy do udziału w projekcie superwizyjnym dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w ramach którego zostanie przeprowadzony cykl spotkań superwizyjnych dla członków dwóch ZI z terenu powiatu poznańskiego. Przewodniczących ZI zainteresowanych superwizją zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu pod numerem telefonu 602679669. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt finansowany jest przez Powiat Poznański.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112