Poznań: „Bezpieczne Miejsce” schronienia przed przemocą

Poznań: „Bezpieczne Miejsce” schronienia przed przemocą 2 czerwca 2020

„Bezpieczne Miejsce” to tymczasowe schronienie dla osób, które w związku z doświadczaniem przemocy i nagłego kryzysu życiowego, zmuszone są niezwłocznie opuścić swoje miejsce zamieszkania.

W „Bezpiecznym Miejscu”: 

  • pomoc możliwa jest o każdej porze dnia i nocy,
  • czeka kilka w pełni wyposażonych pokoi,
  • skorzystasz z wyżywienia,
  • znajdziesz pościele, ręczniki, środki ochrony indywidualnej i płyny do dezynfekcji,
  • specjaliści udzielą Ci wsparcia i przygotują razem z Tobą plan dalszej pomocy.

Schronienie w „Bezpiecznym miejscu” ma charakter tymczasowy (3 dni) – do czasu znalezienia innego stałego miejsca w ramach zasobów pomocy społecznej.

Aby uzyskać pomoc należy zadzwonić do Punktu Interwencji Kryzysowej (PIK).

Telefon czynny jest całą dobę : 61 835 48 65, 61 835 48 66.

Jeśli nie możesz zadzwonić, wyślij SMS pod numer 516 183 943 lub wiadomość mailową  na adres: pik@m.poznan.pl.

Możesz również zgłosić się osobiście do PIK przy ul. Niedziałkowskiego 30 w Poznaniu.

Przy każdym telefonie, SMS-ie rozmowie lub mailu, pracownik Punktu Interwencji Kryzysowej oceni sytuację, zdefiniuje zagrożenie i udzieli wsparcia psychologicznego oraz wskaże adres miejsca schronienia.

Projekt powstał w związku z sytuacją epidemiczną, zwiększającą zagrożenie przemocy domowej.  Na zlecenie Miasta Poznania realizuje go Fundacja „Dziecko w Centrum”. W realizację zaangażowane są również: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, komenda miejska policji, straż miejska, Wydział Oświaty UMP. Pilotaż koordynuje Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP.

Źródło informacji: www.poznan.pl/przemoc

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112