Superwizja pracy z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wielkopolsce

Superwizja pracy z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wielkopolsce 1 marca 2018

Z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany jest pierwszy systemowy, ogólnopolski projekt adresowany do specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Celem projektu jest prowadzenie superwizji pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. W wyniku przeprowadoznej rekrutacji utworzonych zostało na terenie Polski 36 grup superwizyjnych, których specjaliści będą mieli możliwość skorzystania z dobrodziejstwa superwizji. Z terenu Wielkopolski do superwizji zakwalifikoły się zespoły interdyscyplinarne z Nekli, Nowych Skalmierzyc i Śremu. Realizatorem projektu jest Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej. Projekt współfinansowany jest z Nrodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Pierwsze sesje superwizyjne będą przeprowadzane już w marcu.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112