Szydłowo: Konferencja w ramach projektu „Siła i moc jest w rodzinie”

Szydłowo: Konferencja w ramach projektu „Siła i moc jest w rodzinie” 25 sierpnia 2021

8 września 2021 (środa) w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie odbędzie się konferencja poświęcone problematyce przemocy w rodzinie. W jej trakcie o obowiązkach instytucji państwowych względem rodziny z problemem przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej opowie sądzie Anna Maria Wesołowska. O pracy z osobami doświadczającymi przemocy opowie Tomasz Posłuszny, a o pracy z osobami stosującymi przemoc – Tomasz Chełek.  Organizatorem konferencji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie, a stanowi ona część projektu  pt. „Siła i moc jest w rodzinie”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie” – Edycja 2021 Priorytet I – Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podsinienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

PROGRAM KONFERENCJI

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112