Turek: Akcja „Żyj świadomie, bez przemocy”

Turek: Akcja „Żyj świadomie, bez przemocy” 27 października 2017

Uczniowie klasy 2a gimnazjum oraz 7b i 7d ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku wzięli udział w grze miejskiej zorganizowanej w ramach projektu „Żyj świadomie, bez przemocy”. Działania te miały za zadanie budowanie pozytywnych wzorów do naśladowania oraz uczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Miały też wpływać na świadomość czym są zachowania przemocowe i jak im przeciwdziałać. Zorganizowana gra miejska dla uczniów jest cześcią większego projektu. Jest to działanie Gminy Miejskiej Turek, a dokładniej jednostki miejskiej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.

Celem projektu jest realizacja zadań związanych z zintensyfikowaniem pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą domową. W jego ramach przewiduje się organizację wielu innowacyjnych zajęć pozaszkolnych, o walorach terapeutycznych i edukacyjnych, w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz poszerzenia oferty form wsparcia środowiskowego o poradnictwo specjalistyczne z zakresu prawa, psychologii i socjologii.

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ

źródło:

http://www.miastoturek.pl/component/joomgallery/2017-padziernik/yj-wiadomie-bez-przemocy/zyj-swiadomie-bez-przemocy-3-20248

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112