Warszawa: II konferencja naukowa z cyklu „Przemoc domowa. Perspektywa psychologiczna, społeczna i prawna”

Warszawa: II konferencja naukowa z cyklu „Przemoc domowa. Perspektywa psychologiczna, społeczna i prawna” 1 września 2019

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza do udziału w II konferencji naukowej z cyklu: „Przemoc domowa. Perspektywa psychologiczna, społeczna i prawna” pt. „Osoby doznające przemocy w różnych etapach życia – dzieciństwo, wiek dorosły, starość”

Konferencja odbędzie się w Warszawie, w dniach 19-20 września 2019r (w Hotelu Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2) i jest organizowana we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym w Katowicach.  Celem konferencji jest m.in. poznanie projektów badawczych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie realizowanych w Polsce. Wyniki swoich badań przedstawiać będą przede wszystkim przedstawiciele  ośrodków akademickich, którzy zajmują zagadnieniami związanymi  z różnymi aspektami doświadczania przemocy w rodzinie. Konferencja jest adresowana do osób, które aktualnie pracują w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w tym obszarze.

Konferencja została objęta patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112