Wielkopolskie INFOlinie Wsparcia

Wielkopolskie INFOlinie Wsparcia 7 maja 2020

Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną od miesiąca maja 2020 r. uruchamia Linię Wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego
dla mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Wielkopolska Linia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu, pod wskazanymi poniżej numerami telefonów lub adresami e-mail.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy.

 

Infolinia dla wielkopolskich seniorów 

 Telefon dla wielkopolskiego seniora został uruchomiony w celu przeciwdziałania samotności i izolacji osób starszych w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Mogą z niego skorzystać wszyscy seniorzy z województwa wielkopolskiego, którzy potrzebują rozmowy, porady bądź pomocy, również psychologicznej.

Infolinię prowadzi Fundacja ORCHidea, która od kilku lat wspiera osoby starsze oraz dotknięte chorobami neurologicznymi w Wielkopolsce. Poprzez swoje działania stwarza możliwość szybkiej, fachowej i wielospecjalistycznej pomocy wszystkim osobom wymagającym wsparcia terapeutycznego oraz psychologicznego.

W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod nr telefonu 782 271 227 lub napisać e-mail na adres: fundacjaorchidea@poczta.fm

Pobierz plakat INFOlinii dla seniorów

 

Infolinia wielkopolska dla osób zagrożonych przemocą w rodzinie

Telefon prowadzi Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, organizacja pozarządowa działająca w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Specjaliści związani z fundacją od blisko 20 lat udzielają wsparcia psychologiczno-terapeutycznego osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, a także osobom stosującym przemoc. Autorskim programem zespołu Fundacji jest program terapeutyczno-edukacyjny „Partner”, adresowany do osób stosujących przemoc, który nieprzerwanie jest realizowany od 2005 roku. Fundacja oferuje również wsparcie merytoryczne specjalistom pracującym w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w formie szkoleń i superwizji. W punkcie informacyjno-konsultacyjnym PCPS pod numerem telefonu 61-2211112 osoby doświadczające przemocy, osoby stosujące przemoc i jej świadkowie mogą uzyskać informacje o dostępnych formach wsparcia psychologiczno-terapeutycznego, procedurach pomocowych i działaniach jakie można podjąć w sytuacji przemocy.

W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod nr telefonu 61 22 11 112 lub napisać  e-mail na adres: pomoc@pcps.pl

Pobierz plakat INFOlinii dla osób doświadczających przemocy

 

Infolinia wielkopolska dla osób zagrożonych kryzysem psychicznym

Wsparcie kierowane jest do osób zmagających się z problemem zdrowia psychicznego oraz rodzin i opiekunów towarzyszących osobom doświadczającym kryzysu psychicznego. Telefon prowadzony jest przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc” z siedzibą w Poznaniu. Stowarzyszenie powstało w 2000 roku w Poznaniu jako organizacja pozarządowa non profit. Głównym celem Stowarzyszenia są oddziaływania profilaktyczne wobec osób z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzin, pomoc w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania z powodu zaburzeń psychicznych oraz zapewnienie im warunków do rehabilitacji i integracji     z otoczeniem. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy i mieszkania chronionego i 2 mieszkań socjalnych ze wsparciem. Stowarzyszenie wspiera działania profilaktyczne, psychoedukacyjne, terapeutyczne, rehabilitacyjne dla osób z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzin.

W celu uzyskania wsparcia należy zadzwonić pod wskazany nr telefonu lub napisać e-mail na adres info@zielonecentrum.org.pl

Poniedziałek – piątek w godz. 08.00  -14.00 tel. 61 85 51 780 lub 61 83 06 888

Poniedziałek, środa, piątek w godz. 14.00 – 20.00 tel. 723 223 343

Wtorek w godz.14.00 – 20.00 tel. 691 750 794

Czwartek w godz.14.00 – 20.00 tel. 516 140 928

Sobota w godz.08.00 – 20.00 tel. 691 750 794

Niedziela w godz. 08.00 – 20.00 tel. 516 140 928

Pobierz plakat INFOlinii dla osób w kryzysie

 

Źródło informacji:  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112