Wielkopolska: Programy korekcyjno-edukacyjne w 2018 roku

Wielkopolska: Programy korekcyjno-edukacyjne w 2018 roku 24 lipca 2018

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłosił wykaz realizatorów programów korekcyjno – edukacyjnych, którzy otrzymali dofinansowanie z dotacji celowej Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na realizację programów w bieżącym roku. Znalazło się na niej 20 podmiotów, którymi są najczęściej powiatowe centra pomocy rodzinie.

Programy korekcyjno – edukacyjne są krótkimi programami interwencyjnymi, trwającymi zazwyczaj od 2 do 4 miesięcy i obejmującymi od 60 do 120 godzin zajęć dydaktycznych. Program powinien zapewniać realizację następujących celów:

  • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
  • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
  • kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
  • uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
  • zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy
    w rodzinie;
  • zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
  • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Wielkopolskiego programy korekcyjno-edukacyjne powinny być realizowane przede wszystkim w formie zajęć grupowych, w małych grupach warsztatowych, liczących od 10 do 15 osób.

Wykaz realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych w Wielkopolsce w 2018 roku można znaleźć TUTAJ a także na stronie internetowej WUW. Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu z tegorocznymi realizatorami.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112