Konin: programy korekcyjno-edykacyjne

Konin: programy korekcyjno-edykacyjne 15 października 2018

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie – Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie zakończyła się realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Do udziału w programie, który realizowany był w pomieszczeniach Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale zakwalifikowanych zostało 12 uczestników. Program ukończyło siedmiu spośród nich. Była to już czwarta edycja programu realizowana na terenie tego powiatu. Wszystkie osoby biorące udział w programie skierowane zostały przez gminne ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112