Wielkopolski ośrodek pomocy pokrzywdzonym przestępstwem już działa!

Wielkopolski ośrodek pomocy pokrzywdzonym przestępstwem już działa! 18 lutego 2018

Fundacja „Dziecko w Centrum” rozpoczęła na terenie województwa wielkopolskiego realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą uzyskać wsparcie informacyjne, psychologiczne oraz prawne. Działalność Ośrodka wspierają wolontariusze, którzy jako opiekunowie osoby pokrzywdzonej pomagają podczas postępowania w sądzie oraz po procesie w przezwyciężeniu skutków przestępstwa.

 1. Pomoc prawna
 2. Mediacje
 3. Pomoc psychologiczna lub psychoterapia
 4. Grupa wsparcia
 5. Pomoc psychiatryczna
 6. Pomoc materialna
 • Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, ortopedycznych
 • Pokrywanie kosztów związanych  z edukacją ogólnokształcącą i zawodową
 • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
 • Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny
 • Dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem
 • Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej oraz pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem w/w spraw
 • Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 • Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia , środków czystości i higieny osobistej

 

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Fundacji „Dziecko w Centrum”

Adres: ul. Zeylanda 9/3 , 60-808 Poznań

Telefon.: 786 160 100

Czas realizacji projektu: luty-grudzień 2018

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

Źródło: „DZIECKO W CENTRUM”

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112