Wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego MRPiPS w 2018

Wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego MRPiPS w 2018 1 maja 2018

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w 2018 roku. Projekty zostały ocenione merytorycznie przez Zespół Monitorujący ds. Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Listę projektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do dofinansowania znajduje się poniżej. Wśród 76 pozytywnie ocenionych projektów znalazły się 4 projekty z Wielkopolski:

1) Projekt Powiatu Pleszewskiego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie: „Porozumienie się bez przemocy”. Termin realizacji od czerwca do grudnia 2018

2) Projekt Gminy Śrem – Ośrodka Pomocy Społecznej w Śremie: „Śrem dla rodziny – zintegrowane działania profilaktyczne w przeciwdziałaniu przemocy”. Termin realizacji od maja do grudnia 2018

3) Projekt Gminy Okonek – Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku: „Przemoc boli – pasja wyzwoli”. Termin realizacji od maja do grudnia 2018

4) Projekt Gminy Gostyń – Urzędu Miasta w Gostyniu: „Parasolka zaufania”. Termin realizacji od czerwca do grudnia 2018

Autorom pozytywnie ocenionym wielkopolskim projektom serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na temat konkursu osłonowego znajduje się TUTAJ

Wykaz wszystkich podmiotów, które uzyskały dofinansowanie znajduje się TUTAJ

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112