Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

  • Oferta pomocowa : Pomoc psychologiczna Pomoc pedagogiczna Poradnictwo prawne Miejsce czasowego pobytu Pobyt stacjonarny w specjalistycznym ośrodku wsparcia
Dane kontaktowe

os. Marysin 1Piaski,Powiat gostyński,63-820 65 573 90 00 haxas@wp.pl

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112