Baza ośrodków

Obsługa organizacyjno – techniczna gminnego zespołu interdyscyplinarnego, pomoc psychologiczna, procedura niebieskiej karty – objęcie praca socjalna, kierowanie do Gminnej Komisji ds.rozwiązywania problemów alkoholowych, objęcie pomocą...

 Odolanów

-prowadzi schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie; -prowadzi schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu; -mieszkania chronione; -zespół Interdyscyplinarny w Kaliszu; -udziela kompleksowej...

 Kalisz

Dyżury telefoniczne : poniedziałek 16.00 - 20.00 wtorek 12.00 - 16.00 środa 16.00 - 20.00 czwartek 16.00 - 20.00 piątek 8.00 - 12.00 Konsultacje, wsparcie...

 Poznań

Strona 31 z 34

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112