Baza ośrodków

Punkt Interwencji Kryzysowej czynny jest przez całą dobę. Osoby potrzebujące pomocy i wsparcia mogą zgłosić się osobiście w siedzibie PIK przy ul. Niedziałkowskiego 30 w...

 Poznań

Misją stowarzyszenia jest ochrona praw i interesów dziecka poprzez budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny oraz przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci i jego skutkom. Głównym celem...

 Poznań

-prowadzi schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie; -prowadzi schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu; -mieszkania chronione; -zespół Interdyscyplinarny w Kaliszu; -udziela kompleksowej...

 Kalisz

OIK w Kobylnicy oferuje pomoc osobom, które: - ucierpiały na skutek wypadków losowych, - doświadczyły klęski żywiołowej, - doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystania seksualnego lub...

 Swarzędz

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Popularne ośrodki 

W obszarze działań ośrodka funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania, którego celem jest m.in. ocena sytuacji problemowej rodziny, względem...

 Poznań

PCPR oferuje również mediacje

 Nowy Tomyśl

Strona 1 z 34

Skontaktuj się ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy!
Telefon 61 22 11 112